ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

(rövidített változat, a teljes szabályzat az irodánkban megtekinthető vagy elküldjük Önnek)

 

A nálunk vásároló vagy a Színfolt KFT-vel üzleti kapcsolatban lévő magánszemélyek illetve a vállalkozások természetes személy képviselőinek személyes adatait a következő módon kezeljük.

 • A személyes adatok köre:
  • amennyiben az illető természetes személy
   • nevét, címét, telefonszámát, e-mail címét a megrendeléstől a vásárlás idejéig kezeljük, ezt követően a NAV előírása szerint csak a nevét és címét őrizzük meg a számlaprogramban 8 évig, minden más adatot 48 órán belül törlünk
  • amennyiben az illető jogi személyiséggel rendelkező partnercég hivatalos képviselője
   • nevét, telefonszámát, e-mail címét kezeljük,
  • Adatkezelő: Színfolt Kereskedelmi Kft. (képviselője: Oszkó László ill. Oszkó Zoltán ügyvezető, a cég adószáma: 10577903-2-43)
  • Adatvédelmi tisztviselő: Oszkó Lászlóné (Tel: 06-1-4811051)
  • Adatkezelő honlapja: szinfolt.hu
   • a honlapra feliratkozókat 48 órán belül töröljük
   • a honlapon keresztül vásárlók adatait a fentiek szerint kezeljük
   • hírlevél küldés nincs
  • Részletes adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató: https://szinfolt.hu/jogi-nyilatkozat
  • Az adatkezelés célja: megrendelések és üzleti szerződések teljesítése, üzleti kapcsolattartás
  • Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, ami bármikor a szabályok szerint visszavonható
  • A személyes adatokhoz hozzáférők köre: a vállalkozás azon munkavállalói, akik részt vesznek a vállalkozás értékesítési, pénzügyi-számviteli, logisztikai valamint marketing tevékenységben
  • A személyes adatok kezelésének időtartama: természetes személyek esetén 8 év (lsd a fenti részletezést), jogi képviselők esetén határozatlan.

A személyes adatok adatfeldolgozásra, átadásra kerülhetnek postázás, szállítás, könyvelés, vagyonvédelem céljából.

Kijelentjük, hogy személyes adatait kizárólag az üzleti kapcsolatártás érdekében használjuk, kezeljük. Vállaljuk hogy személyes adatait körültekintően, az elvárható gondosság keretein belül tároljuk, kezeljük. Jóváhagyás nélkül, személyes adatokat harmadik fél részére nem adunk át. Adatlopás, adatkiszivárgás esetén az érintetteket 5 munkanapon belül értékesítjük.

TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT JOGAIRÓL: Önnek joga van kérelmezni az adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint a joga van az adathordozhatósághoz. Joga van a hozzájárulása bármely időpontban történő visszavonásához, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. Joga van a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) panaszt benyújtani. Az adatszolgáltatás nem előfeltétele a szerződéskötésnek, a személyes adatok megadására nem köteles. Felhívjuk figyelmét, hogy az adatszolgáltatás elmaradása nehezítheti a kapcsolattartást.
Kérjük, vegye fel a kapcsolatot munkatársunkkal, amennyiben nem járul hozzá személyes adatainak fenti célú kezeléséhez.

2018. május 25.